МИ НАЙКРАЩІ
Наші телефони

(67) 40-40-993
(96)480-00-71

______________Загальний опис АСКРО (продовження)______________
                                   
Попередня сторінка

                                    
6 Резервування каналів передачі даних


            Структура АСКРО передбачає резервування каналів передачі інформації за допомогою дротових ліній зв'язку (на проммайданчику) і за допомогою каналів різних типів (волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) і радіоканал) для зв'язку ССД1 з ССД ЦПК. Обладнання ретранслятора має «холодний» резерв.
            У схемі резервування передбачається, що при необхідності пересувний пост контролю (ППК), може заміщати будь-який з відмовили ПК в СЗЗ і ЗС на час ремонту.
            Побудова системи, за рахунок застосування стандартних каналів і протоколів обміну даними, наявності запасів з інформаційних входів/виходів і посадочних місцях, блочно-модульної побудови, застосування уніфікованих конструктивних рішень, допускає можливість її модернізації в залежності від особливостей конкретного об'єкта автоматизації або з метою розширення функціональних можливостей (у тому числі в частині забезпечення зв'язку з інформаційною мережею аварійного реагування).

                                      7 Функції, що виконуються системою АСКРО

            Функції, що виконуються системою АСКРО включають збір, оперативне і довгострокове зберігання та надання поточної і ретроспективної інформації про стан РО у точках контролю. Робота системи є повністю автоматизованою.
            Збір інформації про параметри РО здійснюється за допомогою набору датчиков, розташованих
на стаціонарних постах контролю (ПК) і пересувних постах контролю (ППК).       Кожен ПК має локальний архів, в якому зберігаються дані про параметри, що виміряні не менше ніж за останні 24 години. Відповідно до циклу опитування, ССД ЦПК, ССД 1 і ССД 2 опитуються відповідні ПК і ППК і формуються бази даних виміряних параметрів.
          Верхній рівень (ВР) системи АСКРО має загальну інформаційну мережу з АСУ АЕС 2-го рівня і забезпечує її інформацією про виміряних параметрах РО на ПК АСКРО. Через мережу ВР АСКРО може мати доступ до інформації від АСРК.
          Інформація про виміряних параметрах, через обладнання та канали зв'язку АСУ АЕС, надається всім користувачам, що мають права на отримання інформації, в тому числі і на АРМ ЦЩРК. Крім того, інформація про виміряні параметри радіаційної та метеорологічної обстановки, безперервно передається на АРМ прогнозування верхнього рівня АСКРО для моделювання і прогнозування поширення забруднення.
         Функціонування АСКРО при нормальній радіаційній обстановці (НРО)
        Обсяг контролю параметрів РО в даному режимі функціонування наведено в таблиці 6.

        Таблиця 6    Обсяг контроля в режиме контроля НРО

Тип ПК

Перелік параметрів РО, контрольованих при НРО

ПК ОС

ПЕД

ПК ЦПК

ПЕД

КМПК

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду

КМВТ

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду, інертних радіоактивних газів (ІРГ)

КМЖС

ПЕД, об'ємна активність рідких скидів

ПК ПЕД

ПЕД

ППК

ПЕД

         ППК використовуються для відбору проб на місцевості та проведення польових спектрометричних вимірювань відповідно до регламенту радіаційного контролю АЕС.
        Оперативний персонал АСКРО працює цілодобово. Контроль за роботою обладнання АСКРО та аналіз інформації здійснюється на АРМ ЦПК
        Функціонування АСКРО при аварійній радіаційну обстановку (АРО)
        Обсяг контролю параметрів РВ в даному режимі функціонування наведено в таблиці 7.
        Таблиця 7 - Обсяг контролю в режимі контролю АРО 

Тип ПК

Перелік параметрів РО, контрольованих при АРО

ПК ОС

ПЕД

ПК ЦПК

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду

КМПК

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду

КМВТ

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду, ІРГ

КМЖС

ПЕД, об'ємна активність рідких скидів

ПК ПЕД

ПЕД

ППК

ПЕД, об'ємна активність радіоактивних аерозолів, радіонуклідів йоду

         АСКРО переходить в режим контролю АРО автоматично при перевищенні потужності дози гамма-випромінювання в зоні контролю або на окремому посту контролю встановленого порогу, або по команді оператора.
        Переключення АСКРО в режим контролю АРО по команді оператора виконується:

 • за наявності інформації про аварію, що надійшла від інших систем контролю та управління АЕС, або наявності неорганізованих викидів АЕС;
 • по команді адміністративно-технічного персоналу АЕС.

                                  8 Програмне забезпечення АСКРО

    До складу програмного забезпечення (ПЗ) АСКРО входять:

 1.  Системне ПЗ, призначене для організації обчислювального процесу в цілому;
 2. Прикладне ПЗ, призначене для реалізації конкретних функцій і завдань АСРК.
   Системне ПЗ містить ліцензійні програмні продукти:
 1. Операційну многозадачную багатокористувацьку систему із засобами управління операційним середовищем (утилітами);
 2. Засоби мережевих комунікацій, включаючи покупні бібліотеки комунікаційних функцій і драйвери; 
 3. Засоби графічного інтерфейсу з оператором, включаючи покупні бібліотеки графічних функцій; 
 4. Засоби редагування, компіляції, компонування та налагодження програмних модулів; 
 5. Систему архівування даних із застосуванням куплених програм архі-вірованія.
    Прикладне ПО забезпечує:

 1. Обчислення фізичної величини параметра на підставі даних від датчиків ПЕД та комплексних моніторів у режимі реального часу;
 2. Перевірку достовірності виміряного параметра, його порівняння з граничними і аварійними значеннями і, у разі виходу за їх кордон, видачу повідомлень в систему відображення; 
 3. Контроль справності технічних засобів; 
 4. Вироблення та передачу керуючих команд на датчики ПЕД та комплексні монітори за результатами роботи прикладного ПЗ; 
 5. Обмін інформацією з технічними засобами АСУ АЕС; 
 6. Обмін інформацією між різними компонентами АСКРО; 
 7. Організацію діалогу з оператором за допомогою відеограм; 
 8. Отримання даних і команд управління від оператора з контролем прав доступу; 
 9. Ведення протоколу керуючих команд оператора; 
 10. Висновок на паперовий носій звітних документів; 
 11. Архівація даних для їх тривалого зберігання на зовнішніх носіях.
    Програмне забезпечення АСКРО задовольняє вимогам надійності, універсальності, відкритості, наступності, наращиваемости, доступності і використовує графічний інтерфейс.
 
    ПЗ забезпечує необхідну надійність за рахунок:

 • наявності коштів парирування збоїв і відмов в автоматичному режимі з можливістю функціонування при помилках вимірювання параметрів і помилках їх введення оператором;
 • можливості відновлення працездатності ПЗ; 
 • можливості незалежного редагування, компіляції та відлагодження окремих на них модулів і завдань, їх незалежного виключення, рестарту та реконфігурації в автоматичному і ручному режимах. 
    ПЗ забезпечує універсальність за рахунок:

 • декомпозиції ПЗ на функціонально завершені модулі;
 • наявності в складі ПЗ підсистеми конфігурації; 
 • використання при виробництві ПО стандартних інструментальних пакетів; 
 • застосування стандартних протоколів передачі даних, щоб процеси різних апаратних засобів могли працювати з різними операційними системами. 
    Технологічність програмного забезпечення досягається:

 • декомпозицією ПО АСКРО на модулі з можливістю автономного завантаження і виконання;
 • застосуванням файлів конфігурації для налаштування універсальних модулів ПЗ АСКРО на конкретну конфігурацію ТЗ; 
 • застосуванням при розробці ПЗ стандартних інструментальних пакетів; 
 • модульним принципом побудови системного, спеціального та прикладного ПЗ; 
 • можливістю оперативного коректування таблиць констант і конфіг-рацій в процесі функціонування АСРК.
    Відкритість ПО досягається стандартизацією інтерфейсів складових частин ПЗ АСКРО, можливістю використання в якості системних засобів стандартних багатозадачних операційних систем.


Попередня сторінка скачать софт
Лічильники
счетчик посещений
html counterсчетчик посетителей сайта
Архів