МИ НАЙКРАЩІ
Наші телефони

(67) 40-40-993
(96)480-00-71

Завершенні проекти
ТОВ "Атоммонтажсервіс" з 1999 року здійснює роботи з будівництва об'єктів атомної і теплової енергетики, монтажу та пусконалагодження великого енергетичного устаткування і впровадження автоматизованих систем радіаційного контролю та автоматизованих систем управління.

Електромонтажні роботі

 • заміна обладнання АБЖ (агрегат безперебійного живлення) I-III каналів безпеки енергоблоку №1, загальностанційного АБЖ Хмельницької АЕС;
 • заміна промислових кондиціонерів РДЕС (резервної дизельної електростанції) осередків № I-III Хмельницької АЕС;
 • заміна приводів ШЕМ-М (виробництва SKODA JS Чеської республіки) енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • реконструкція АВР (автоматичне включення резерву) збірки РТЗО енергоблоку №2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж інформаційно-обчислювальної системи енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж елементів приводів СУЗ (системи управління та захисту) енергоблоку №2 Хмельницької АЕС;
 • монтажні роботи по УКТЗ (уніфікований комплекс технічних засобів) каналів безпеки енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж СВРК (система внутрішньо реакторного контролю) енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж АКНП (апаратура контролю нейтронного потоку) енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж АЗ-ПЗ (автоматичний захист — попереджувальний захист) першого і другого комплекту енергоблоків №1,2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж загальностанційної комп'ютерної мережі Хмельницької АЕС;
 • монтаж електронної частини регулювання турбін енергоблоку №1 Хмельницької АЕС;
 • монтаж другої групи резервних трансформаторів і ліній зв'язку 330 кВ енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж ліній електропередач ВАТ «АК Вінницяобленерго»;
 • монтаж ліній електропередач і кабельних ліній 10кВ ВАТ «Хмельницькобленерго»;
 • електромонтажні роботи з монтажу автоматики технологічної. Клапани допоміжні TQ40S08, TQ40S09;
 • монтаж АСУ ТП клапана регулюючого 1 TQ22S30. Модернізація САОЗ НД ІІ каналу СБ;
 • установка системи моніторів контролю поглинненої дози (GIM-204, виробництва MGPI, Франція) для формування АЗ і ТЗБ УСБ при протіканні теплоносія першого контуру у другий. Реконструкція. ЮУ АЕС. Блок №1, №2;
 • монтаж системи оперативного контролю розміру течі 1-го контуру в 2-й і визначення аварійного парогенератора по азоту 16 / інертним радіоактивним газам енергоблоку №1 Хмельницької АЕС;
 • заміна обладнання і кабельних зв'язків комплектного розподільного пристрою 6 кВ системи безпеки (КРП 6кВ) енергоблоку №1 ЮУ АЕС;
 • улаштування низькофонового теплового захисту блоків детектування GIM-204, виробництва MGPI, Франція для Южно-Української АЕС. РВ блок №1;
 • реконструкція системи радіаційного контролю. Радіаційний контроль «гострого пару“ і сдувок. Южно-Українська АЕС. РВ. Блок №1»;
 • реалізація алгоритму автоматизації управління протіканням теплоносія першого у другий контур. Установка системи моніторів контролю поглинутої дози (GIM-204) для формування АЗ і ТЗБ УСБ при протіканні теплоносія першого контуру у другий.
 • Реконструкція. Южно-Українська АЕС. Блок №1;
 • модернізація керуючих систем безпеки з заміною УКТЗ (Підсистема САР УСБ). Заміна обладнання САР УСБ на ПТК САР УСБ (три канали безпеки);
 • модернізація САОЗ НД для забезпечення можливості керування витратою при роботі насоса системи на 1-й контур.
 • Виконання монтажних робіт по установці клапана регулюючого 1TQ12S30, 1TQ32S30. Енергоблок №1;
 • організація нових точок контролю концентрації Бора-10 в системах пов'язаних з першим контуром. Енергоблок №1. ЗАЕС.
 • ПТК АЗ-ПЗ. Енергоблок №3 ЮУ АЕС.
 • розробка та реалізація організаційно-технічних заходів з управління аварією: протикання теплоносія з 1-го контуру по 2-й еквівалентним перетином Ду-100. Енергоблок №1. ЗАЕС.
 • монтаж обладнання та кабельно-провідникової продукції розподільного пристрою власних потреб загальностанційної резервної дизельної електростанції. РПВП ЗРДЕС. Енергоблок №1. ХАЕС;
 • модернізація системи радіаційного контролю. Заміна блоків детектування потужності дози гамма-випромінювання АСРК СК. ХАЕС; модернізація установок контролю вмісту аерозолів і йоду в повітрі (АСКРО) ХАЕС «під ключ».

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем оповіщення

 • монтаж автоматичної пожежної сигналізації (АПС) I-III каналів безпеки енергоблоків № 1, 2 Хмельницької АЕС;
 • монтаж автоматичної пожежної сигналізації (АПС), засобів протипожежної автоматики (ППА) приміщень, лабораторно-побутового корпусу, об'єднаного допоміжного корпусу, мазутно-масляного дизельного господарства Хмельницької АЕС;
 • монтаж газового пожежогасіння приміщень енергоблоків №1, 2 Хмельницької АЕС;
 • покриття кабельної продукції вогнезахисним засобом PYRO-SAFE FLAMMOPLAST Ks-1, Ks-3 енергоблоків №1, 2 Хмельницької АЕС;
 • покриття металевих і бетонних конструкцій вогнезахисним засобом PYRO-SAFE FLAMMOPLAST енергоблоків №1, 2 Хмельницької АЕС;
 • виконання блискавко захисту при будівництві РТСН ІІ групи Хмельницької АЕС;
 • вогнезахисне покриття на АЕС м Бушер, Ісламська республіка Іран.
 • монтажні роботи та пусконалагоджувальні на території Російської Федерації — Ленінградська АЕС, Південно-Західна ТЕЦ м Санкт-Петербург, Калінінська АЕС.

Пусконалагоджувальні роботи

 • автоматизованої системи управління пробовідбору системи радіаційного контролю енергоблоку № 1 і спецкорпусу Хмельницької АЕС в частині кабельної мережі, пристроїв комутації, виконавчих механізмів, технологічної частини імпульсних трубопроводів відбору проб та контролю витрат проб;
 • моніторів контролю поглинутої дози гамма-випромінювання (GIM-204) для формування АЗ і ТЗБ УСБ при протіканні теплоносія 1-го контуру в 2-й. Блок 1 (Визначення аварійного ПГ (GIM-204)). Южно-Українська АЕС;
 • автономне налагодження далекоміра. Електротехнічна частина. Заземлення, розміщення обладнання по блоку 1. (Визначення аварійного ПГ (GIM-204)). Южно-Українська АЕС;
 • системи оперативного контролю розміру течі 1-го контуру в 2-й і визначення аварійного парогенератора по азоту-16 / інертним радіоактивним газам енергоблоку №1 Хмельницької АЕС;
 • в частині автоматики КВП автоматизованої системи управління технологічним процесом печі спалювання комплексу з переробки радіоактивних відходів ЗАЕС;
 • з модернізації системи радіаційного контролю. Заміна блоків детектування потужності дози гамма-випромінювання АСРК СК. ХАЕС;
 • з модернізації установок контролю вмісту аерозолів і йоду в повітрі (АСКРО) під ключ;
 • впровадження системи контролю активності викидів тритію і вуглецю-14 в венттруби ЮУ АЕС.

Проектування, виготовлення, комплексне постачання

 • виготовлення та постачання комплексу для перевірки, налагодження модулів і блоків, зі складу автоматизованої системи радіаційного контролю енергоблоку № 1 і спецкорпусу Хмельницької АЕС;
 • виготовлення та постачання віддаленої станції блоку управління і контролю для підсистеми контролю активності тритію в газо-аерозольних викидах енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС;
 • постачання приладів для вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань (дозиметри виробництва MGPI, Франція) для ЮУ АЕС;
 • розробка і постачання програмного забезпечення системи оперативного контролю розміру течі 1-го контуру в 2-й і визначення аварійного парогенератора по азоту 16 / інертним радіоактивним газам енергоблоку №1 Хмельницької АЕС;

Технічна підтримка і супровід

 • доробка відеокадрів «Технологічна схема контролю газо-аерозольних викидів в венттруби» АСРК ЕБ№1,2 ХАЕС;
 • внесення змін до конфігураційну базу даних сервера тривог і подій Genesis 32 в програмному забезпеченні системи контролю газо-аерозольних викидів в венттруби ЕБ№1,2 ХАЕС;
 • зміна періоду опитування стану технічних засобів системи радіаційного контролю ХАЕС;
 • редагування ідентифікаторів і відеокадрів відповідно до виконаної модернізацією АСРК ХАЕС;
 • реалізація функції віддаленого завантаження програмного забезпечення програмно-технічних комплексів АСРК ХАЕС;
 • оновлення версій програмного забезпечення програмно-технічних комплексів АСРК ХАЕС;
 • доробка програмного забезпечення маршрутизаторів і серверів для видачі в інформаційно-обчислювальну мережу енергоблоків інформації системи контролю газо-аерозольних викидів, РК СВБ, яка відображається на БЩУ і РЩУ ХАЕС;
 • технічна підтримка програмних компонентів інформаційного забезпечення роботи з архівними даними ПТК вимірювальних каналів АСРК ЕБ1, ЕБ2, СК ХАЕС на комп'ютерах керівного та інженерно-технічного персоналу;
 • реалізація функції контролю запису базового рівня вимірювальних каналів АСРК ХАЕС;
 • технічна підтримка (розробка схемних рішень, макетування) обладнання РК СВБ по реалізації схеми видачі сигналу перевищення активності «мережної води на місто» в панелі ПСВ при плановому технічному обслуговуванні каналів систем безпеки або випробуванні окремих елементів каналів систем безпеки ХАЕС;
 • супровід програмно-технічного комплексу АСКРО АЕС;
 • технічне обслуговування метеокомплексу SOLAR PA-5 ХАЕС;
 • супровід програмно-технічного комплексу АСРК спецкорпусу ХАЕС;
 • проводяться роботи з продовження терміну експлуатації обладнання радіаційного контролю Хмельницької АЕС.

Будівельні роботи

Будівництво будівлі РПВП 6/0,4кВ ВП ХАЕС ДП НАЕК "Енергоатом"
 • загально-будівельні роботи
 • зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи
 • монтаж зовнішніх та внутрішніх систем водопостачання та опалення
 • монтаж систем вентиляції та кондиционування
 • монтаж вогнезахисних дверей та вогнезахисне оброблення металевих конструкцій
Будівництво інженерних споруд периметру піонербази Хмельницького відділення ВП "Складське господарство" ДП НАЕК "Енергоатом"
 • загально-будівельні роботи
 • зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи
 • монтаж зовнішніх та внутрішніх систем електропостачання, електроосвітлення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, опалення та вентиляції
Вогнезахисне оброблення несучих металевих конструкцій приміщень складів Рівненського відділення ВП "Складське господарство" ДП НАЕК "Енергоатом".
З 1995 -2017 р.р. підприємством виконано будівельно-монтажні роботи на об'єктах:
 • Хмельницької АЕС;
 • Рівненська АЕС;
 • Южно-Українська АЕС;
 • Запоріжська АЕС;
 • Південно-Західна ТЕЦ м. Санкт-Петербург Росія
 • Славутського солодового заводу;
 • Славутського комбінату Будфарфор
 • ВАТ Хмельницькобленерго
 • АК Вінницяобленерго
 • Об'єкти цивільного будівництва м. Нетішин.
скачать софт
Лічильники
счетчик посещений
html counterсчетчик посетителей сайта
Архів